Lovišta

Granice lovišta se protežu od mjesta Dragović- cestom za Požegu do mjesta Mijaći, zatim južno prema Javorovici – Crnim Barama – relejni repetitor Psunj- preko Čungara – Graorske Torine – Badnjaša – Velike Poljane – Srnolova – Oštrenjaka – Rogoljica – Begovaće – Krive Breze – planinarskog doma Omanovac – Rakovac – selo Dragović. Površina lovišta je 11 775 ha.

U lovištu obitava krupna divljač, srna obična, jelen obični, muflon i divlja svinja, kao i sva sitna divljač.

 

 

[intergeo id=”YTN”][/intergeo]