O nama

Kratka povijest Lovačke udruge Psunj Pakrac

Počeci djelovanja Lovačke udruge Psunj Pakrac su davne 1983. godine  sa nazivom Lovačko društvo Psunj. Lovište tadašnje udruge proteže se na prostorima sadašnjeg lovišta, samo podijeljeno na državno (prostor planine Psunj) i županijsko (dio naselja uz cestu prema Požegi). Udruga je brojila oko 40 članova, većinom stanovništvo tadašnje općine Pakrac.

Početkom Domovinskog rata kompletno lovište ostaje na okupiranom području od 19.08.1991. do 01.01.1992. godine. Od 01.01.1992. godine oslobođen je dio istočnog dijela lovišta, ali se i dalje nije lovilo. Udruga je za to vrijeme formalno prestala postojati.

Nakon Domovinskog rata na inicijativu nekoliko lovaca, ponovno se osniva 1996. godine Lovačko društvo Psunj Pakrac. Novom podjelom lovišta zakupljuje se lovište XI/124, koje je bilo skoro u istim granicama kao i prethodno, no nova izmjena je što je cjelokupno postalo županijsko. Nakon osnivanja udruge, u kojoj su najvećim dijelom bili hrvatski branitelji, slijedila je obnova lovno tehničkih objekata, kao i obnavljanje fonda divljači. Kako je u samom lovištu bila i linija razdvajanja tako je i 80% lovišta bilo minirano. Članovi udruge 2000. godine kupuju stari mlin u Donjoj Šumetlici te na njegovim temeljima izgrađuju lovačku kuću. Uz kuću izgrađuje se hladnjača i prostor za rasijecanje mesa te popratni objekti.

Današnja udruga, naziva Lovačka udruga Psunj Pakrac, broji 64 matična člana i 8 pridruženih članova, tj. 72 člana. Bavi se očuvanja biološke i ekološke ravnoteže, usklađuje odnose zasnovane na gospodarenju divljači unutar lovišta: gajenjem, zaštitom, lovom i iskorištavanjem divljači i njezinih dijelova, očuvanjem njezina prirodnog staništa, njegovanjem lovačke etike i običaja te zaštitom prirode i ljudskog okoliša.